Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

14. Μην αποστρέφεσαι την αλήθεια

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

2 σχόλια:

 1. ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  "ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ ΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΗΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΔΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΗΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙΝ ΔΕΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΤΤΟΝΤΟΣ Η ΔΙΑΤΑΞΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ
  77.ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ – ΟΥ ΓΑΡ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΕΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΙ, ΑΛΛ’ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΕΗΣΕΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΥΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ-, "
  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΝ

  "Τὴν δὲ τοιαύτην περὶ τὸν Κόσμον ἐπιμέλειαν οὐδὲν βουλευομέ-
  νους οὐδὲ πονοῦντας τοὺς Θεοὺς ἡγητέον ποιεῖσθαι· ἀλλ’ ὥσπερ
  τῶν σωμάτων τὰ δύναμιν ἔχοντα αὐτῷ τῷ εἶναι ποιεῖ ἃ ποιεῖ–οἷον
  ἥλιος φωτίζει καὶ θάλπει αὐτῷ μόνῳ τῷ εἶναι – , οὕτω πολὺ μᾶλ-
  λον ἡ τῶν Θεῶν Πρόνοια αὐτῇ τε ἀπόνως καὶ τοῖς προνοουμένοις
  ἐπ’ ἀγαθῷ γίνεται· ὥστε καὶ αἱ τῶν ̓Επικουρείων λέλυνται ζητή-
  σεις, τὸ γὰρ θεῖον, φασίν, οὐδὲ αὐτὸ πράγματα ἔχειν οὐδὲ ἄλλοις
  παρέχειν." Σαλλουστιος Περὶ Θεῶν καὶ Κόσμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ΟΥ ΧΟΛΩΘΕΝΤΕΣ ΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΒΛΑΠΤΟΥΣΙ, ΑΛΛ ΑΓΝΟΗΘΕΝΤΕΣ.....
  ΜΗ ΤΟΙΝΥΝ ΜΙΑΙΝΕ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙΣ ΨΕΥΔΟΔΟΔΟΞΙΑΙΣ." Πορφυριος

  "ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΤΟΝ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ
  ΑΛΛΩ ΠΑΡΕΧΕΙ. ΩΣΤΕ ΟΥΤΕ ΟΡΓΑΙΣ ΟΥΤΕ ΧΑΡΙΣΙ ΣΥΝΕΧΕΤΑΙ. ΕΝ
  ΑΣΘΕΝΕΙ ΓΑΡ ΠΑΝ ΤΟ ΤΟΙΟΥΤΟΝ." Επικουρος

  "...ῥητέον ὡς οὐ χαίρει Θεός – τὸ γὰρ χαῖρον καὶ λυπεῖται
  – , οὐδὲ ὀργίζεται – πάθος γὰρ καὶ τὸ ὀργίζεσθαι – , οὐδὲ δώροις
  θεραπεύεται – ἡδονῇ γὰρ ἂν ἡττηθείη–,οὐδὲ θέμις ἐκ τῶν ἀνθρω-
  πίνων πραγμάτων οὔτε καλῶς οὔτε κακῶς ἔχειν τὸ θεῖον. ̓Αλλ’
  ἐκεῖνοι μὲν ἀγαθοί τέ εἰσιν ἀεὶ καὶ ὠφελοῦσι μόνον· βλάπτουσι δὲ
  οὐδέποτε κατὰ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντες." Σαλλουστιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η γνώμη του καθενός είναι αναφαίρετο δικαίωμα